دیدار و گفت و گو رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی

با معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

رو تیتر دیدار و گفت و گو رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی با معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در روز چهارشنبه 18 بهمن ماه در محل سازمان جنگل ها دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی؛رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی با خلیل آقایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و احمدرضا لعلی نیا؛ مشاور رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مجری طرح تشکیل صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی در روز چهارشنبه 18 بهمن ماه در محل سازمان جنگل ها دیدار و گفت و گو کرد.

در این جلسه ابتدا سید عبدالکریم رضوی اردکانی؛رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ضمن بیان تاریخچه پیگیری های انجام شده درباره استفاده عرصه های منابع طبیعی از ظرفیت های قانونی صندوق های غیردولتی به برگزاری جلساتی با روسای پیشین سازمان اشاره داشت.

وی بیان داشت: صندوق های هشت گانه منابع طبیعی و به ویژه صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان موفقیت های چشمگیری در عرصه های منابع طبیعی داشته است.

رضوی با اظهار امیدواری برای استفاده از تمامی ابزارهای مدیریتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در استفاده از ظرفیت صندوق ها، همکاری همه جانبه شرکت در این زمینه مورد تاکید است.

در ادامه نشست خلیل آقایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن سپاسگزاری از تلاش های همه جانبه انجام شده در تاسیس و راهبری صندوق های منابع طبیعی بر ادامه گسترده تر تلاش ها برای تاسیس صندوق در تمامی استان ها و رفع موانع موجود تاکید کرد.

وی حضور همه جانبه و پر رنگ مدیران ستادی و استانی در موضوع صندوق را ضروری دانست.

در پایان نشست مقرر شد؛ چهارمین جلسه ستاد ملی راهبری صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی با حضور اعضای کمیته تخصصی صندوق ها برگزار شود.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی