اختصاص 270 میلیارد ریال تسهیلات به اجرای زنجیره های تولید توسط صندوق خراسان رضوی

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی گفت: تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی و بانکی بالغ بر 3000 میلیارد ریال و برایاجرای زنجیره های تولید مبلغ 270 میلیارد ریال در سال 1396 بوده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی با حضور مجتبی مزروعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان، ابوالقاسم شمس، عضو هیئت مدیره و شهریاررستمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1397 برگزار شد.

نادر مهدیزاده لطف آبادي، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی به ارائه گزارش مختصری از تاریخچه تشکیل صندوق گفت: روند افزایش سرمایه در طی 10 مرحله از مبلغ 25 میلیارد ریال به 743 میلیارد ریال از منابع تأمین سرمایه که بیش از 78 درصد سهام سرمایه سهم دولت از محل سود رسوب کمکهای فنی و اعتباری و بلاعوض دولتی تأمین شده است.

وی افزود: تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی و بانکی بالغ بر 3000 میلیارد ریال و جایگاه صندوق استان در بین صندوقهای استانی با اختصاص رتبه دوم از نظر سهام سرمایه، تعداد تشکلهای تحت پوشش و تسهیلات پرداختی علیرغم 5 سال تأخیر در تشکیل صندوق است.

مهدیزاده با اشاره به هماهنگی و همراهی مدیران شرکت مادر تخصصی و رئیس و معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی تصریح کرد: توفیقات صندوق این استان را مرهون این تعامل، همراهی و همکاری است.

وی با بیان اینکه در طی 8 سال گذشته بالغ بر 25 فقره قرارداد عاملیت در زمینه های مختلف به مبلغ 7163 میلیارد ریال با سازمان جهاد کشاورزی این استان مبادله که 3517 میلیارد ریال آن تخصیص و به حساب صندوق واریز شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی با بیان اینکه در راستای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و تأکیدات رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان و شرکت مادر تخصصی یکی از اولویتهای اساسی این صندوق پرداختن به زنجیره تولید و اختصاص 20درصد منابع به صادرات محصولات کشاورزی می باشدکه با اجرای 8 زنجیره تولید در زمینه گوشت قرمز دام عشایر، گوشت مرغ، شیر و لبنیات، سیب درختی و گوجه فرنگی، تولید انواع بذر، صادرات آلو و واردات جو و ذرت با اختصاص بیش از 270 میلیارد ریال از منابع صندوق توفیقات خوبی حاصل شده و استمرار این موضوع نیز مورد تأکید است.

 

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی:

صندوقها باید تسهیلگر بخش کشاورزی باشند

ابوالقاسم شمس، عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هم از همکاری خوب اعضاء هیئت مدیره که سبب توفیقات و عملکرد مناسبی در صندوق شده است، تقدیر کرد و گفت: مجوزهای قانونی متعددی برای صندوقها طی سنوات گذشته دریافت شده که آثار وضعی مناسبی نیز داشته است.

 

وی افزود: صندوقها باید تسهیلگر بخش کشاورزی باشند و پرداختن به مراحل بعد از تولید از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی است.

شمس اظهار داشت: برای توسعه فعالیتهای صندوق می بایست به الزامات قانونی توجه داشته و رعایت کنیم و صندوقها باید با برنامه و هدفمند حرکت نمایند.

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: اداره کردن ردیف اعتباری از منابع استانی بر اساس بند ب ماده 31 مورد تأکید شرکت مادر است.

 

مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی:

صندوق خراسان رضوی در خرید جو از بورس کالای کشاورزی رتبه اول دارد

 در ادامه جلسه شهریار رستمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با بیان اینکه ما دنبال استفاده از ظرفیتها و همگرایی بین صندوقها هستیم، گفت: این موضوعی است که صندوق استان خراسان رضوی در سنوات گذشته به خصوص در موضوع خرید جو از بورس کالای کشاورزی با کسب رتبه اول بهترین استفاده را کرده است.

 

وی با بیان اینکه تأمین نهاده های دامی مورد تأکید وزیر جهادکشاورزی است، افزود: این موضوع منجر به ارسال تفاهمنامه بین صندوقهای دامپروری، طیور و عشایری شده و مشارکت صندوقهای استانی نیز مورد تأکید است.

رستمی با اعلام اینکه اختصاص 20درصد منابع صندوق به صادرات محصولات کشاورزی یک الزام قانونی(ماده 33 قانون برنامه ششم) است از هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی درخواست کرد که توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

وی ضمن تشکر از پیگیری چندین پروژه در قالب زنجیره تولید و رضایت از اینکه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی جایگاه ویژه ای در دیدگاه مسئولان شرکت مادر تخصصی پیدا کرده است، اظهار امیدواری کرد: این روند رو به افزایش بوده و تقویت شود.

در ادامه از کارخانه خوراک دام اتحادیه عشایری در قالب زنجیره گوشت قرمز عشایر و رنجیره تولید شیر در شهرستانهای مشهد و نیشابور بازدید به عمل آمد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی