افتتاحیه ساختمان جدید صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان

ساختمان جدید صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان با حضور عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی و معاون اقتصادی فرمانداری کرمان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ ساختمان جدید صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان با حضورابوالقاسم شمس عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و عباس سعیدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و علی سلاجقه، معاون اقتصادی فرمانداری کرمان و تعدادی از معاونان و مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و سایر دستگاههای اجرایی در تاریخ 19 اردیبهشت 97 افتتاح شد.

عباس سعیدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با تشکر از زحمات مدیرعامل و هیئت مدیره صندوق گفت: برنامه های صندوق و ارتباط مستمر صندوق و مجموعه جهاد کشاورزی قابل تقدیر و تشکر است.

در ادامه رضا بماني، مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان کرمان به طور اختصار گزارشی از برنامه ها و عملکرد صندوق به ویژه در زمینه افزایش سرمایه، اعطای تسهیلات و عاملیت ها و اهداف صندوق و پس از آن توضیحاتی درخصوص مراحل احداث ساختمان اداری صندوق ارائه کرد .

در ادامه ابوالقاسم شمس، عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با اشاره به وضعیت صندوق ها درکل کشور گفت: سیاست های کلان وزارت خانه درباره صندوق ها و اهداف آنها  ارائه تسهیلات در قالب زنجیره تولید است که امیدواریم در ادامه بتوانیم آن را به طور کامل اجرایی کنیم. 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی