برگزاری جلسه بررسی طرح های صندوق های شهرستانی استان تهران برای ارائه در دومین جشنواره صندوقهای شهرستانی

جلسه بررسی طرح های صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران برای ارائه در دومین جشنواره صندوقهای شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در روز چهارشنبه 6 تیرماه 1397 در دفتر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛جلسه بررسی طرح های صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران برای ارائه در دومین جشنواره صندوقهای شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی با ارائه 11 طرح توسط مدیران عامل صندوق های شهرستانی و با حضور شهریار رستمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات، سید علی میران جدی،رئیس اداره توسعه سرمایه گذاری و احسان اسمعیلی، کارشناس پیگیری توسعه سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در روز چهارشنبه 6 تیرماه 1397 در دفتر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران برگزار شد.

در این جلسه صندوق فیروزکوه طرح (خرید بذر گندم)، صندوق شمیرانات طرح (تهیه و تامین نهال)، صندوق شهریار طرح (تامین نهاده های دامی «سبوس»)، صندوق ملارد طرح (تامین نهاده های دامی «سبوس»)، صندوق رباط کریم طرح (عاملیت تهیه و تامین نهاده های دامی)، صندوق اسلامشهر طرح (ایستگاه پمپاژ آب)، صندوق ورامین طرح (توسعه کشت دانه های روغنی)،  صندوق بهارستان طرح (تولید ماهی قزل آلا)، صندوق قدس طرح (تامین نهاده های کشاورزی)، صندوق شهر ری طرح (تامین نهاده های کود و بذر) و در نهایت صندوق تهران بزرگ طرح (حمایت از صادرات آبزیان) را که جزو طرح ها و زنجیره های اجرا شده در سال 1396 بود را برای ارائه در دومین جشنواره طرح های برتر صندوق های شهرستانی غیردولتی ارائه کردند. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی