معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی:

سازمان تحقیقات فعالیت های صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش كشاورزی را پشتیبانی می كند

رو تیتر معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی:

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: این سازمان فعالیت های صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی را پشتیبانی  می کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ کاظم خاوازی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی در نشست مشترک با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با موضوع صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی که در روز شنبه 14 مهرماه 1397 در دفتر رئیس این سازمان برگزار شد، بیان داشت: این سازمان آمادی کاملی برای همکاری و پشتیبانی از صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی دارد و در صورت لزوم می توان نشست های مشترک و جلسات راهبردی را هر دو ماه یکبار برگزار کرد و با تبادل تجربیات به تشریک مساعی پرداخت.

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به  فعالیت های موفق صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری و فضایی مناسبی که برای کسب و کار ایجاد شده، آن را کاری ارزشمند دانست و با اشاره به برگزاری همایش زنان روستایی در سال گذشته و همایشی که به زودی در سازمان تحقیقات برگزار خواهد شد، آن را فرصت ارزشمندی برای نمود فعالیت های زنان روستایی برشمرد.

وی مشخص شدن اسناد بالادستی صندوق ها را یکی از موضوعات آینده صندوق عنوان داشت که لازم است به کمک کارشناسان اقتصادی سازمان آن را تدوین نمود.

در ادامه سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، با اشاره به محدودیت هایی که سرمایه گذاری در این بخش با آن روبرو است، ایجاد صندوق پژوهش و فناوری را یادگار موثر وزارت جهاد کشاورزی نامبرد و با اشاره به مشکلات و دشواری های آن، ابجاد صندوق را کاری ارزشمند برشمرد.

وی بیان داشت: این صندوق می تواند با تمامی نهادهای بین المللی مشارکت نماید و از ظرفیت های بالاتری برخوردار گردد در حال حاضر 123 صندوق در کشور فعالیت می نماید و سرمایه ای بالغ بر  1600 میلیارد تومان در صندوق ها وجود دارد و بیش از 7500 تشکل از شرکتها فعالیت می نماید.

وی افزود: صندوق ها یک فرصت برای بخش کشاورزی ایجاد کرده اند و امیدواریم بتوانیم از آنها در قسمت های مختلف بهره ببریم.

رضوی بیان داشت: صندوق پژوهش در یک سال بالاترین عملکرد را نسبت به سایر صندوق ها داشته است و هیچ صندوقی نمی توانست در این مدت  کوتاه چنین فعالیتی را داشته باشد. همچنین برنامه ریزی و هدف گذاری و کار اجرایی خوبی داشته و جا دارد من از دکتر زند و همکارانشان که طی سال گذشته با اعتقاد فوق العاده کارها را دنبال و همکاری خوبی با صندوق داشتند، تشکر و قدردانی نماید .

مجید ولدان، مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی و رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی هدف جلسه را هم اندیشی بین سازمان و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در جهت رشد و توسعه فعالیت های صندوق برشمرد و خاطرنشان ساخت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از مسیر اقتصاد دانش بنیان عبور نماییم. ما طی دو سال کار کارشناسی و انتخاب محمل قانونی مناسب برای فعالیت های صندوق، اقدام به تشکیل آن نمودیم و خوشبختانه با موفقیت قابل قبولی حرکت و عملکرد خوبی داشته ایم.

وی صندوق را یک شرکت خصوصی فارغ از مشکلات دست و پاگیر دولتی نامبرد که در کنار فعالیت های سازمان تحقیقات، ظرفیت جدیدی برای فعالیت ها ایجاد می نماید.

در ادامه داریوش شهریاری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی بیان داشت: این صندوق در تاریخ 6 شهریور ماه سال 96 با سرمایه ای حدود 537 میلیون تومان با سرمایه گذاری 49 درصدی بخش دولتی و 51 درصدی بخش خصوصی که شامل شرکت های دانش بنیان و فناور در بخش کشاورزی است، به ثبت رسید.

وی افزود: همچنین صندوق با افزایش سرمایه خود به نزدیک چهار میلیارد تومان در زمستان سال گذشته، تعداد  سهامدار  خود را از 32 به  47 سهامدار افزایش داد و در ابتدای سال جاری با افزایش سهامداران به تعداد 55 سهامدار، سرمایه صندوق را به پنج میلیارد تومان رساند.

مدیرعامل صندوق یکی از برنامه های آتی را افزایش سرمایه صندوق و پوشش روز افزودن جامعه هدف که همان شرکت های دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی هستند نام برد.

وی تنوع بخشی به مدل های ارائه خدمات را از هدف های دیگر صندوق دانست.

فروغ السادات بنی هاشم، مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری با قدردانی از حمایت هایی که از صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی انجام یافته، بیان داشت: از 8 سال قبل صندوق شهرستانها ابتدا در مرودشت و سپس سایر استانها شکل گرفت و صندوق های زیادی در شهرستانها ایجاد شد و باعث حمایت های بخشهای دیگر و افزایش سرمایه شد.

وی افزود: این فرصت و فضای خوبی برای خانم های روستایی است تا کارشان را توسعه و گسترش دهند و بتوانند کارهای برون مرزی نیز انجام دهند. در سال های اخیر موجی ایجاد شده که همه سازمانها در حال تشکیل صندوق اعتبارات خرد هستند که لازم است این صندوق ها ساماندهی و انسجام حقوقی یابد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی