برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کوار

جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کوار با حضور عضو هیات مدیره، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، فرماندار کوار، معاون برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و تعدادی از مسئولان محلی در روز چهارشنبه 23 آبان ماه 1397 تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کوار در استان فارس با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره و داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، فرماندار، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه، بخشداران شهرستان کوار، جعفر صبوری پور، معاون برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و تعدادی از مسئولان محلی برگزار شد.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کوار با سرمایه اولیه 27 میلیارد ریال و بیش از 2146 سهامدارتشکیل شد.

گفتنی است، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کوار یک‌صد و بیست و ششمین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور و چهاردهمین صندوق استان فارس و نهمین صندوق شهرستانی در این استان است. در این مجمع نسبت انتخاب هیات مدیره و بازرس اقدام شد و همچنین اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی آن به تصویب رسید.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی