برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیراز

جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیراز با حضور عضو هیات مدیره، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، رئيس و معاون برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و تعدادی از مسئولان محلی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیراز با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره و داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، محمدمهدي قاسمي، رئيس و جعفر صبوری پور، معاون برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، معاون فرماندار شهرستان و بخشداران بخش های شهرستان و تعدادی از مسئولان محلی در روز چهارشنبه 14 آذرماه 1397 تشکیل شد.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیراز با سرمایه اولیه 10 میلیارد ریال و بیش از 630 سهامدارتشکیل شد.

گفتنی است، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیراز یک‌صد و بیست و هفتمین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور و پانزدهمین صندوق استان فارس و دهمین صندوق شهرستانی در این استان است. در این مجمع نسبت انتخاب هیات مدیره و بازرس اقدام شد و همچنین اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی آن به تصویب رسید.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی