رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زنجان:

عملکردها و وضعیت سرمایه گذاری و اعتبارات تخصیصی در استان زنجان خوب است

رو تیتر رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زنجان:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان درباره افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دیدار و گفت: وضعیت سرمایه گذاری و اعتبارات تخصیصی در استان زنجان را نسبت به سایر استانها خوب ارزیابی کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با شهرام طهماسبی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان درباره افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دیدار و گفت و گو کرد.

وی اهداف، عملکردها و وضعیت سرمایه گذاری و اعتبارات تخصیصی در استان زنجان را نسبت به سایر استانها از نکات مهم و نقاط قوت این استان بیان کرد و خواستار مساعدت بیشتر در این زمینه با صندوق استان شد.

در ادامه شهرام طهماسبی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان نیز ضمن ابراز خوشبختی از این دیدار، ابراز داشت: سازمان مدیریت از روش های نوین که موجب بهبود بهره وری در بخش کشاورزی شود، استقبال می نماید و مساعدت لازم را در تخصیص اعتبار برای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان و شهرستان های ابهر و خدابنده خواهد کرد.

گفتنی است؛ در این دیدار حسین جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و مدیران صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان نیز حضور داشتند. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی