رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی در کارگروه توسعه صندوق زنجان:

بایستی روش ها و کارکردهای صندوق ها در هر استانی بومی سازی شود

رو تیتر رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی در کارگروه توسعه صندوق زنجان:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزیدر جلسه مشترک کارگروه توسعه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان در تاریخ 9 دی ماه 1397  گفت: در استان زنجان ساختارسازی خوبی انجام شده ولی. نسخه واحد برای استان ها وجود ندارد و بایستی روش ها و کارکردها بومی سازی شوند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سفر به استان زنجان در جلسه مشترک کارگروه توسعه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان شرکت کردند.

سید عبدالکریم رضوی اردکانی؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزیصندوق استان زنجان را خوب و پیشرو اعلام و بیان داشت: در استان زنجان ساختارسازی خوبی انجام شده و وفاق همدلی خوبی در بین بخش های مختلف وجود دارد.

وی اظهار داشت: صندوق ابزاری است که باید بتواند همه عناصر توسعه را در کنار هم جمع کند. با توجه به عملکرد خیلی خوب استان در همه زمینه ها توقع ما از صندوق زنجان فوق العاده و بیشتر شده و ما به دنبال ایده های جدید و نوگرایی هستیم. نسخه واحد برای استان ها وجود ندارد و بایستی روش ها و کارکردها بومی سازی شوند.

در این جلسه که با حضور حسین جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، اعضای هیات مدیره صندوق این استان و اعضای کارگروه متشکل از مدیران تشکل های سهام دار صندوق و مدیران ارشد بخش کشاورزی تشکیل شد.

اعضای کارگروه بر ضرورت تولید سفارشی، پیدا کردن حلقه های مفقوده، افزایش سطح بهره وری، استفاده از ظرفیت ماده 31 و تبصره 18، حمایت از شرکت های پشتیبان و جهت دهی بهره برداری از اعتبارات به سمت توسعه تاکید کردند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی