برگزاری جلسه بررسی موضوعات حوزه منابع انسانی در حوزه زنان در شرکت مادر تخصصی

جلسه بررسی موضوعات حوزه منابع انسانی و زنان با حضور بانوان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در روز چهارشنبه پنج دی‌ماه 1397 در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛جلسه بررسی موضوعات حوزه منابع انسانی وزنان با حضور بانوان از سوی مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی با حضور زینب شکر الهی، کارشناس مسئول این معاونت و دیگر بانوان شرکت مادر تخصصی در روز چهارشنبه پنج دی‌ماه 1397 در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی برگزار و به بررسی مسائل و سؤالات بانوان پرداخته شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی