قابل توجه نمایندگان و مدیران عامل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به وقوع حادثه سیل در استان گلستان و نیاز مبرم هموطنان به وسایل و مایحتاج روزمره زندگی و با توجه به اعلام آمادگی برخی از سهامدارن و صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی شماره حساب صندوق استان گلستان برای کمک به این موضوع اعلام شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی افزود: درخواست دارد در صورت تمایل وجوه و کمک بلاعوض خود را به شماره حساب جاری 794097870 و یا شماره شبا 340160000000000794097870IRبانک کشاورزی شعبه جهادکشاورزی استان گلستان به نام صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گلستان واریز و تصویر فیش واریزی به شماره تلفن  32236144-017نمابر فرمائید.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی