رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی:

صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی زمینه ساز تحقق زنجیره های تولید

رو تیتر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی:

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی صبح امروز 8 فروردین ماه 1398 در دیدار با استاندار بوشهر که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان برگزار شد، گفت  :صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی علاوه بر ساماندهی نظام تامین مالی و اعتباری، زمینه ساز تحقق زنجیره های تولید در بخش کشاورزی هستند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در این دیدار افزود: این صندوق ها نهادهای توسعه ای هستند که با بر محوریت تولید کار می کنند.

در ادامه این دیدار عبدالکریم گراوند، استاندار بوشهر گفت:صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به عنوان زیر ساخت مردمی بخش کشاورزی در ساماندهی زنجیره های تولید و تقویت توان مالی تولید کنندگان نقش محوری داشته اند

وی همچنین بر ضرورت تقویت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی برای تقویت تولید در این بخش تاکید کرد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی