نشست مشترک رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

نشست مشترک فی‌مابین رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه روز 22 تیرماه 1398 در دفتر رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ نشست مشترک فی‌مابین سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با نوربخش حاتمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه روز شنبه 22 تیرماه 1398 در دفتر رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی به‌منظور بررسی وضعیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه و راهکارهای تقویت آن برگزار شد.

سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در این جلسه گفت: راهکارهای بهبود توسعه صندوق، ضرورت تقویت تشکل‌ها و سهام‌داران و افزایش سرمایه صندوق باید در اولویت کارهای انجام‌شده در صندوق قرار بگیرد.

نوربخش حاتمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز بر ضرورت تعامل صحیح و مناسب بین صندوق و سازمان‌های ذی‌ربط تأکید کرد و گفت: بهره‌مندی از برنامه‌های تدوین‌شده درزمینه توسعه کشاورزی و ظرفیت‌های صندوق باید اولویت‌های اول در توسعه بخش کشاورزی استان قرار گیرد.

وی افزود: به منظور تبیین جایگاه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بهتر است جلسه‌ای با حضور اعضای شورای مدیران استانی در خصوص تشکیل شود و موارد مطرح‌شده موردبحث و بررسی قرار گیرد و اولویت‌های ذی‌ربط مشخص و تدوین شود و سعی نمائیم سرمایه صندوق در اولین مرحله از اجرای برنامه تدوین‌شده دو برابر گردد.

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی