برگزاری نخستین جلسه بررسی برنامه‌وبودجه صندوق‌های غیردولتی در استان فارس

نخستین جلسه بررسی برنامه‌وبودجه سال مالی 1399-1398 صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ نخستین جلسه بررسی برنامه‌وبودجه سال مالی 1399-1398 صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان فارس با حضور مدیران 10 صندوق شهرستانی، چهار صندوق زنان و منابع طبیعی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس با حضور معاون و کارشناسان بودجه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 13 و 14 مردادماه 1398 برگزار شد.

در این جلسه ابتدا نحوه تدوین برنامه‌وبودجه و ضوابط اجرایی آن برای مدیران عامل صندوق‌ها تبیین شد و بودجه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیراز به‌عنوان صندوق نمونه و با حضور همه صندوق‌ها تنظیم شد و پس از آموزش جامع نحوه تدوین برنامه‌وبودجه صندوق‌ها، نسبت به تدوین بودجه سایر صندوق‌ها اقدام شد و بودجه صندوق‌های مزبور، بررسی و نهایی شد.

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی