رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی :

صندوق‌های غیردولتی نقش اساسی در نظام تأمین مالی کشاورزی دارند

رو تیتر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی :

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در گردهمایی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی و منابع طبیعی استان فارس گفت: صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در نظام تأمین مالی و استقرار زنجیره‌های تولید در بخش کشاورزی دارند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در گردهمایی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی، منابع طبیعی استان فارس که با حضور اعضاء هیئت‌مدیره و مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، رئیس، معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، نمایندگان، مدیران عامل، بازرسان و اعضای هیات مدیره صندوق‌های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس روز یکشنبه 27 مردادماه 1398 در سالن همایش‌های جهاد کشاورزی این استان برگزار شد، افزود: این صندوق‌ها با خاستگاه و محوریت مردمی که در جامعه کشاورزی دارند، می‌توانند نقش‌آفرینی‌های مؤثری داشته باشند.

در ادامه محمدمهدی قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در این گردهمایی گفت: صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی نقش اساسی در ساماندهی تولیدکنندگان و تجمیع منابع مالی- اعتباری و سرمایه آن‌ها در تولید پایدار و ارتقاء بهره‌وری در بخش کشاورزی دارند.

گفتنی است؛ در این گردهمایی گزارشی از سوی نمایندگان صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از وضعیت صندوق‌ها و مشکلات آن‌ها مطرح شد و مدیران شرکت مادر تخصصی هم پاسخ‌ها و راهنمایی‌های لازم را ارائه کردند.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی