رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی در دیدار با استاندار فارس:

صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی زیر ساختی غیردولتی برای پایداری اعتبارات دولتی

رو تیتر رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی در دیدار با استاندار فارس:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی زیر ساختی غیردولتی برای پایداری اعتبارات دولتی و تخصیص مناسب منابع مالی و اعتباری در بخش کشاورزی هستند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی روز یکشنبه 27 مردادماه 98 در دیدار با عنایت الله رحیمی، استاندار فارس در دفتر وی گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی می توانند موجب استمرار و پایداری منابع مالی دربخش کشاورزی و توسعه سرمایه گذاری در این بخش شوند.

عنایت الله رحیمی، استاندار فارس نیز در این دیدار که محمدمهدی قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و  غلامرضا مقصودي، مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان فارس نیز حضور داشتند، گفت: اهتمام استانداری در تقویت، توسعه کمی و افزایش سرمایه صندوق های شهرستانی و استانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس است.

وی افزود: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی، منابع طبیعی و زنان در توسعه کشاورزی و توانمندسازی روستائیان موثر است و این استان در زمینه راه اندازی و حمایت از این صندوق ها جایگاه برتر کشور را در اختیار دارد.

رحیمی اظهارداشت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی موجب انسجام اجتماعی و تقویت پیوستگی میان مردم می شوند زیرا هماهنگی و ارتباط حسنه و نوع دوستی را بین افراد گسترش می دهند.

نماینده عالی دولت در استان فارس ادامه داد: فعالیت های کشاورزی بیشتر توسط اقشار مستمند و روستائیان صورت می گیرد و پشتیبانی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی از این افراد، موجب گسترش و تقویت کشاورزی خواهد شد.

وی با بیان این که در چندین جلسه شورای برنامه ریزی استان و شورای اداری موضوع صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی پیگیری شده است، گفت: برای افزایش سرمایه این صندوق ها علاوه بر اعتبارات دولتی می توان از روش های متنوع دیگری استفاده کرد که باید در این زمینه برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی