تأسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان الیگودرز

مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان الیگودرز در استان لرستان با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مسئولان استانی و محلی و ... در روز چهارشنبه 30 مردادماه 1398 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مجمع عمومی مؤسس تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان الیگودرزدر استان لرستان با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره و داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان لرستان، معاون فرماندار و جمعی از مسئولان استانی و محلی در روز  در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان الیگودرزدر استان لرستان با سرمایه 26 میلیارد ریال با مشارکت 93سهامدار که شامل اشخاص حقیقی، تشکل‌ها و اشخاص مستقل بودند، تشکیل شد.  

گفتنی است، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان الیگودرزیکصد وچهلمین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور و هفتادمین صندوق شهرستانی و نخستین صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان لرستان است.

در مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان الیگودرزاعضای هیات مدیره و بازرسان نیز انتخاب شدند همچنین اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی به تصویب رسید.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی