تأسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بروجرد

مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بروجرد در استان لرستان با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مسئولان استانی و محلی و ... در روز چهارشنبه 30 مردادماه 1398 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مجمع عمومی مؤسس تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بروجرددر استان لرستان با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره و داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان لرستان، معاون فرماندار و جمعی از مسئولان استانی و محلی در روز  در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بروجرددر استان لرستان با سرمایه 25 میلیارد و 600 میلیون ریال با مشارکت 103 سهامدار که شامل اشخاص حقیقی، تشکل‌ها و اشخاص مستقل بودند، تشکیل شد.  

گفتنی است، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بروجرد یکصد وچهل و یکمین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور و هفتاد و یکمین صندوق شهرستانی و دومین صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان لرستان است.

در مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بروجرداعضای هیات مدیره و بازرسان نیز انتخاب شدند همچنین اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی به تصویب رسید.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی