حضور شرکت مادر تخصصی در همایش ملی کشاورزی و رونق تولید

اعضای هیات مدیره و مشاوران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در نخستین همایش ملی «کشاورزی و رونق تولید» که روز سه شنبه پنج شهریورماه 1398 در سالن خوشه وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی ؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره و برخی از مشاوران و اعضای اتاق فکر شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در نخستین همایش ملی «کشاورزی و رونق تولید» که روز سه شنبه پنج شهریورماه 1398 در سالن خوشه وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، حضور یافتند.

در این همایش در این همایش محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، معاونان وی گزارشی از سیاست‌ها، برنامه‌ها، ظرفیت‌ها و طرح‌های شاخص بخش کشاورزی ارائه کردند و سازمان های خصوصی و دولتی بخش کشاورزی نیز حضور داشتند.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی