رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی:

تصویب مصوبه خروج صندوق‌های غیردولتی از شرکت‌های قابل‌واگذاری در کمیسیون اقتصادی دولت

رو تیتر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از تصویب خروج صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی از فهرست شرکت‌های قابل‌واگذاری بر اساس اصل 44 قانون اساسی در کمیسیون فرعی اقتصاد دولت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی ‌؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با اعلام خبر افزود: در کمیسیون فرعی اقتصادی دولت، پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی مبنی بر خروج صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از فهرست شرکت‌های موضوع پیوست شماره (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اصل 44 قانون اساسی، مورد تصویب قرار گرفت.

وی اظهار داشت: امروز شنبه 23 شهریورماه 1398 با موافقت کمیسیون فرعی اقتصاد دولت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های قابل‌واگذاری موضوع اصل 44 قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی آن خارج شدند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی