انتصاب نمایندگان شرکت مادر تخصصی در پنج صندوق شهرستانی از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

طی احکام جداگانه ای از سوی رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی بهباد، مرودشت، نی ریز، کهگیلویه، لنده منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل؛ طی احکام جداگانه ای از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات‌ مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی، سید عمران تقوی، عزیز رحیمی، حکمت اله همتی نژاد، علیرضا بصیری و مهدی عبدالحسینی زاده به ترتیب به عنوان نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی کهگیلویه، مرودشت، لنده، نی ریز و بهاباد منصوب شدند.

عوض علیزاده مقدم، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در جلسه اعطای احکام نمایندگان یاد شده که با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره و تعدادی از مدیران این شرکت در روز یکشنبه 17 آذرماه 1398 برگزار شد،  اظهار داشت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به عنوان نهادهای توسعه ای غیردولتی هستند که در راستای توسعه و تقویت بخش کشاورزی با مشارکت حاکمیت و بهره برداران بخش کشاورزی تشکیل شده اند و با توجه به بهره مندی از ظرفیت های مناسب و قانونی می توانند بر اساس مقتضیات و شرایط اجتماعی و اقتصادی نقش های مطلوبی را ایفا کنند.

وی با بیان اینکه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مرحله تثبیت و تشکیل را پشت سر گذاشته اند، افزود: با توجه به قوانین بالادستی و ظرفیت های قانونی پیش بینی شده، داشتن برنامه جامع توسعه بخش کشاورزی در هریک از شهرستانها و تعریف برنامه های عملیاتی و اجرایی کوتاه مدت و میان مدت ، می تواند ریل گذاری مناسبی در روند حرکت و فعالیت صندوق ها باشد.

علیزاده مقدم با اشاره به نتایج تحقیقات و بررسی های  انجام شده در کشورهای مختلف تصریح کرد: راهکار اصلی توسعه و استقرار زنجیره های تولید و کشاورزی قراردادی، توجه جدی به تولیدکنندگان و تشکل های ذیربط در بخش کشاورزی است و برای اینکه صندوق ها بتوانند اثربخشی لازم را داشته باشند، اجرای پروژه های زودبازده با بهره مندی از تجارب موفق صندوق های شهرستانی در ارائه خدمات به جای پرداخت تسهیلات نقدی، تاکید می شود.

در متن احکام نمایندگان شرکت مادر تخصصی آمده است: «رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و همچنين تقويت تعاملات با تشكلها، تعاونيها و بهره برداران حقیقی بخش كشاورزي، اهداف، سياستها و برنامه هاي شركت مادر تخصصي و حفظ ارتباط مستمر با اين شركت و مساعدت ریاست سازمان جهاد كشاورزي استان مربوطه، در جهت افزايش توانايي ها و رسيدن صندوق به جايگاه شايسته در توسعه بخش كشاورزي آن استان اقدامات لازم معمول گردد.»

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی