برگزاری گردهمایی مدیران عامل صندوق های غیردولتی استانی و ملی درباره چگونگی استفاده از ظرفیت های قانونی

گردهمایی اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی و مدیران عامل صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی و تخصصی - ملی با موضوع چگونگی استفاده از ظرفیت های قانونی از طریق ویدئو کنفرانس در روز شنبه 27 اردیبهشت ماه 1399 در ساعت 10 صبح در شرکت مادرتخصصی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ در این جلسه سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با مدیران عامل صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی و تخصصی- محصولی از طریق ویدئو کنفرانس درباره موضوعات و ظرفیت های قانونی برای توسعه صندوق ها دیدار و گفت و گو کردند.

 

در این جلسه علی قاسمی، مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع گزارشی از موضوعات مرتبط در قانون بودجه سال 1399 با هدف بهره مندی از ظرفیت های قانونی مزبور در راستای تقویت و توسعه صندوق های یاد شده ارائه کرد و مورد بحث و بررسی حاضران در جلسه قرار گرفت.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی