انجام سرشماری عمومی کشاورزی از مهرماه امسال

سرشماری عمومی کشاورزی امسال از 5 مهرماه تا 18 آبان ماه در سراسر کشور توسط ماموران سرشماری کشاورزی انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، سرشماری عمومی کشاورزی امسال از 5 مهرماه تا 18 آبان ماه در سراسر کشور توسط ماموران سرشماری کشاورزی به منظور لازمه آبانی و خود اتکائی ملی انجام می شود.

سرشماری کشاورزی از سال 1352 به تعداد 4 مرحله در ایران انجام شده که در آن تعداد بهره برداران، مساحت اراضی کشاورزی، مساحت اراضی کشاورزی آبی، مساحت اراضی زراعی، مساحت باغ و قلمستان، تولید گندم، تولید برنج، تعداد گاو گوساله، تعداد گوسفند و بره، تعداد بز و بزغاله و تعداد گاومیش و بچه گاومیش مورد سرشماری قرار گرفته است.

گفتنی است برای دست یابی به اطلاعات بیشتر و پوسترهای مربوطه می توانید به آدرس http://pr.maj.ir مراجعه کنید. 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی