تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش منابع طبیعی استان خراسان شمالی

نوشته شده در سه شنبه, 04 تیر 1398 14:09

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی