تأسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابرکوه دراستان یزد

نوشته شده در چهارشنبه, 23 مرداد 1398 16:01

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی