دیدار مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق گیلان با تشکل‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی صومعه سرا

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان با مدیر جهاد کشاورزی، معاونان، روسای ادارات و مدیران عامل تشکل‌های شهرستان صومعه سرا در روز چهارشنبه یکم دیماه سال 1396دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ حمید نصری؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان و بهمن علیزاده؛ رئیس هیات مدیره و نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در صندوق با مدیر جهاد کشاورزی، معاونان، روسای ادارات و مدیران عامل تشکل‌های شهرستان صومعه سرا به منظور جذب سرمایه بخش خصوصی در افزایش سرمایه آتی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان در روز چهارشنبه یکم دی ماه سال 1396 دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه، بهمن علیزاده؛ رئیس هیات مدیره و نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان درباره ضرورت افزایش سرمایه تشکل‌ها در صندوق مطالبی را بیان کرد.

سپس حمید نصری؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان عنوان کرد: سرمایه تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش خصوصی در کنار کمک دولت از جمله گام‌های تقویت سرمایه اجتماعی به شمار می‌رود و می‌تواند نتایج قابل توجهی در توسعه بخش کشاورزی داشته باشد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی