مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی :

اعطای مبلغ31 میلیارد و 476 میلیون تسهیلات به سهام داران در دی ماه 96

رو تیتر مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی :

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی درباره اقدامات شاخص این صندوق در دی ماه 96 گفت: اعطای مبلغ31 میلیارد و 476 میلیون تسهیلات ارائه کرده است.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛احمدبهیاری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی درباره اقدامات شاخص این صندوق در دی ماه 96 گفت: اعطای 18 فقره تسهیلات قرض الحسنه جمعاً به مبلغ23 میلیارد و 88 میلیون ريال از محل منابع داخلی صندوق و اعطای سه فقره تسهیلات سرمایه در گردشجمعاً به مبلغ دو میلیارد و 600 میلیون ريال از محل منابع داخلی صندوق و معرفی تشکلها و بهره برداران بخش کشاورزی به بانک برای دریافت تسهیلات از محل معدل حساب صندوق به تعداد 97 فقره جمعاً به مبلغ پنج میلیارد و 788  میلیون ریال ریال از اقدمات ارائه تسهیلات بوده است.

وی افزود: در بخش یارانه اعتبار آبیاری به تعداد 30 پرونده به مبلغ 13 میلیارد . 304 میلیون و631 هزار و 211 ریالو در بخش اعتبارات آبیاری به صورت امانی به تعداد 4 پرونده به مبلغ سه میلیارد و 361 میلیون و 452 هزار ریال پرداخت شده است.

بهیاری همچنین از برگزاری جلسه با مدیریت امور شعب بانک کشاورزی استان در راستای بررسی راه های افزایش همکاری خبر داد و اظهار داشت: همچنین جلساتی با نماینده تعاون روستایی، رئیس و مدیرعامل اتحادیه زرشک کاران خراسان جنوبی درباره آخرین اقدامات برگزار شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی تصریح کرد: از دیگر اقدامات تضمین برای اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی برای خرید دو میلیون و 100 هزار کیلوگرم جو با بازپرداخت سه ماهه از شرکت پشتیبانی امور دام به مبلغ بیست میلیارد و 580 میلیون ریال بوده است. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی