حضور مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

در جمع صندوق های شهرستانی و استان خراسان جنوبی

رو تیتر حضور مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در سفر خود به استان خراسان جنوبی از ظرفیت های موجود در این استان بازدید و از نزدیک با مشکلات و موانع بر سرا راه تولید، فرآوری و فروش عسل خراسان جنوبی بیشتر آشنا شد.
 
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ بهزاد بانکی پور؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در سفر خود به استان خراسان جنوبی که به دعوت دبیرخانه صندوق های شهرستانی صورت گرفته بود، ضمن بازدید از ظرفیت های موجود در این استان، از نزدیک با مشکلات و موانع بر سرا راه تولید، فرآوری و فروش عسل خراسان جنوبی بیشتر آشنا شد.
وی بر لزوم فعال شدن تشکل های تعاونی روستایی زنبورداری در شهرستان ها با مساعدت صندوق های شهرستانی و اتحادیه زنبورداران استان تأکید کرد و گفت: ارتباط صندوق های شهرستانی استان با صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری در قالب ایجاد زنجیره تولید مدنظر این صندوق ملی محصولی میسر است.
وی در حاشیه سفر خود به استان خراسان جنوبی ضمن بازدید از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند، کارخانه فرآوری تاج کوه و دو مغازه فروش شرکت تعاونی زنبورداران بیرجند، ضمن آشنایی با ظرفیت و امکانات موجود به ویژه در کارخانه از مشکلات و چالشهای پیش روی مدیران آن نیز آگاه شد.
 
در ادامه این بازدید مقرر شد: با توجه به ارتباط صندوق با بانک توسعه تعاون، رای زنی لازم برای حل و فصل مشکلات کارخانه با بانک مذکور صورت گیرد. همچنین مدیران کارخانه اعلام آمادگی کردند از ظرفیت خالی خود برای بسته بندی عسل تعاونی ها و اتحادیه زنبورداران استان استفاده کنند.  
 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی