شروع به کار کارگزاری بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان و عشایر توسط صندوق زنان روستایی ارومیه

مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان شهرستان اروميه گفت: با پیگیریهای انجام شده برای انجام امورات بیمه سهام داران صندوق در بهمن ماه 1396 کد کارگزاری را از طریق مدیریت بیمه روستائیان و عشایر استان آذربایجان غربی دریافت کرد.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛سليمه نصيري؛ مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان شهرستان اروميه گفت: با پیگیریهای انجام شده از طریق فرمانداری شهرستان ارومیه از آذرماه 1395 برای دریافت کد کارگزاری برای انجام امورات بیمه سهام داران صندوق در نهایت در بهمن ماه 1396 کد کارگزاری به شماره 52121 از طریق مدیریت بیمه روستائیان و عشایر استان آذربایجان غربی به این صندوق اختصاص یافت.

وی افزود: این دفتر بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه با حضور نمایندگان صندوقهای اعتبارات خرد و مدیریت هماهنگی ترویج شهرستان ارومیه راه اندازی شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی