حضور صندوق زنان روستایی مرودشت در جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مرودشت

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت در جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مرودشت حضور یافت و گزارشی از وضعیت صندوق ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ مرضیه مکرمی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت گزارشی از عملکرد این صندوق در جلسه‌ای که با موضوع کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مرودشت روز دوشنبه 31 اردیبهشت‌ماه 97 در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی مرودشت با حضور فرماندار و جمعی از کارشناسان باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و شهرستان مرودشت برگزار شد؛ ارائه داد.

وی هدف از حضور صندوق در جلسه در ابتدا معرفی فعالیت‌های سهامداران صندوق به فرماندار جدید شهرستان بیان کرد و گفت: ایجاد گلخانه‌های خانگی نشاء که توسط سهامداران این صندوق راه‌اندازی شده است، از کارهای خوب صندوق است.

در ادامه جلسه مصوب شد که گلخانه‌های نشاء در قالب نظام بهره‌برداری در حوزه شهرک‌های گلخانه‌ای واقع در روستا اقدام به فعالیت نمایند و از خدمات اعتباری و غیر اعتباری این نظام برخوردار شوند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی