صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بیرجند به عنوان کارگزار نمونه بیمه اجتماعی کشاورزان برگزیده شد

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند به‌عنوان کارگزار خلاق و نمونه کشوری در بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ واعظ مهدوی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور با اشاره به نقش سازنده و راهبردی کارگزاران در چگونگی معرفی این بیمه به جامعه هدف و همچنین اثرگذاری بر درآمد و بهبود معیشت کشاورززان و ... گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند را به‌عنوان کارگزار خلاق در تبیین اهداف و برنامه‌های بیمه و همچنین نمونه در ایجاد تعاملات برون‌سازمانی، عملکرد جذب بیمه‌شده و اثربخشی و همچنین تنوع‌بخشی به درآمد روستائیان و کشاورزان است و باید از حامد نخعی مدیرعامل  این صندوق تجلیل کرد.

در ادامه حامد نخعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند گفت: این صندوق در اجلاس سراسری مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان‌ها که در شهر کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری برگزار شد، به‌عنوان کارگزار خلاق و نمونه کشوری در بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر انتخاب گردید.

وی پس از بیان طرح‌های نوآورانه در جمع مدیران استانی از زحمات مجاهدانه و پیگیری مستمر ابوالفضل فرج زاده، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خراسان جنوبی و از عنایت، دلسوزی و تعامل سازنده فرماندار و معاون وی، بخشدار بخش مرکزی و مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان بیرجند قدردانی کرد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی