اجرای کامل طرح زنجیره کلزا با حمایت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان درباره اجرایطرح زنجیره کلزا با حمایت این صندوق گفت: با اجرای طرح زنجیره کلزا تولید دانه کلزا به پنج میلیون و 400 هزار کیلوگرم رسید و شهرستان بهبهان در میزان تولید این محصول خودکفا شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ بابک دیده بان، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان درباره اجرایطرح زنجیره کلزا با حمایت این صندوق گفت: جمعیت شهرستان بهبهان طی سرشماری سال1395 تعداد 200 هزار تن بوده که میزان روغن سالانه شهرستان یک میلیون و 600 هزار کیلوگرم است و با توجه به کشت 2700هکتاری در سال1396 تولید دانه کلزا به پنج میلیون و 400 هزار کیلوگرم رسید و با توجه به درصد روغن کلزا بین45تا40درصد می توان عنوان کرد که در شهرستان به خودکفایی روغن رسیدیم و البته با اجرای طرح فوق و مدیریت صحیح در کل استانها می توان کشور را در تامین روغن خودکفا کرد.

وی افزود: با توجه به اهمیت توسعه کشت دانه های روغنی بر اساس برنامه ششم توسعه، خودکفایی در محصولات استراتژیک مانند گندم، برنج و دانه های روغنی از مهمترین سیاست های وزارت خانه قلمداد شد و با توجه به واردات بیش از 95 درصد روغن در کشور، کاهش وابستگی در تولید دانه های روغنی از اهمیت بالایی قرار گرفت و در همین راستا این صندوق در سال 1396 با تدوین برنامه ای موسوم به طرح حمایت از خودکفایی دانه های روغنی در شهرستان بهبهان و با حمایت ویژه از محصول کلزا، کنجد و آفتابگردان برای توسعه را در برنامه خود قرار داد.

وی اظهار داشت: بر این اساس در گام اول، صندوق طرح اجرای زنجیره کلزا در شهرستان را طی چندین جلسه بررسی در اتاق فکر و با حضور کارشناسان و تجزیه و تحلیل در جلسات هیئت مدیره اجرایی کرد که طی آن یک تفاهم نامه سه جانبه میان این صندوق، مدیریت جهاد کشاورزی و اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان منعقد شد. در این برنامه مدون، صندوق علاوه بر ایفای نقش در افزایش سطح زیر کشت کلزا، افزایش میزان عملکرد محصول را نیز پیگیری کرد.

دیده بان تصریح کرد: در اجرای زنجیره کلزا در شهرستان، صندوق با تامین اعتبار بالغ بر 4500میلیون ریال توانست 2700هکتار از اراضی شهرستان را تحت پوشش قرار دهد و با تامین به موقع اعتبار در سال96 نسبت به سال95 میزان سطح زیرکشت1200هکتار افزایش یافت. همچنین ارقام کشت شده با همکاری ایستگاه تحقیقات کشاورزی و طی سه سال صورت گرفت و بهترین ارقام پس از مشخص شدن از طرف ایستگاه تحقیقات به صندوق معرفی شد که شامل هایولا50، هایولا410، هایولا4815، تراپر و آگامکس بود.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان گفت: با توجه به حساس بودن کلزا به تاریخ کاشت، صندوق با رایزنی کشت صنعت و عاملیت اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان توانست در زمان مناسب ارقام مورد نظر را با کیفیت بالا تهیه و در اختیار کشاورزان قرار دهد. همچنین از زمان کاشت تا برداشت کارشناسان حداقل دو مرتبه از مزرعه بازدید کردند و کشاورز طبق نسخه کارشناس از سموم و کودهای مورد نیاز استفاده کرد که این مهم باعث کاهش مصرف سم به میزان500لیتر نسبت به سال گذشته شد .

دیده بان یکی از مشکلات اصلی کشت کلزا را  در زمان برداشت عنوان کرد و افزود: تعیین زمان برداشت کلزا از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا میزان عملکرد و کیفیت روغن استحصالی بستگی به برداشت به موقع دارد. نبودن هد مخصوص کلزا در منطقه از مشکلات اصلی بود که با تامین اعتبار صندوق این مهم هم تا حدودی برطرف شد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی