بررسی راه های افزایش سرمایه صندوق استان همدان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش غیردولتی

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش غیردولتی که در 19 مهرماه 1397 در محل سالن شهدای استانداری همدان تشکیل شده بود، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و مستندات قانونی، روشهای مختلف تقویت و کمک به صندوق را تشریح کرد.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ حسین رستمی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در 19 مهرماه 1397 در محل سالن شهدای استانداری همدان تشکیل شده بود، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و مستندات قانونی، روشهای مختلف تقویت و کمک به صندوق را تشریح کرد.

وی افزود: برابر تکلیف قانونی تعیین شده در ماده 33 قانون برنامه ششم که یکی از راههای تحقق آن، اجرای بند ب جزء 9 ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین شده سرمایه صندوق استان در سالهای برنامه ششم باید به حداقل 365 میلیارد تومان برسد از این مبلغ 49درصد یعنی 178 میلیارد تومان سهم دولت است و در چهار سال باقیمانده از برنامه سالانه باید 5/44 میلیارد تومان تامین گردد تا تکلیف قانون تعیین شده تحقق یابد.

مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان به ویژگیها و ظرفیتهای صندوق اشاره کرد و گفت: با توجه به ساختار موجود، این صندوق مورد اقبال بخش خصوصی از یک طرف و مورد تایید دولت از طرف دیگر واقع شده است و سود و کارمزد و وثائق دریافتی خارج از توان تشکلها نیست و مراحل طولانی اداری در این ساختار وجود ندارد، تشکلهای سهامدار فعلی برای افزایش سرمایه و تشکلهای فعال در بخش کشاورزی برای عضویت مرتبا" مراجعه می کنند  که سهام داری آنان مشروط به تامین سهم دولت می باشد.

محمدناصر نیکبخت، استاندار استان همدان پس از استماع گزارش مدیر عامل صندوق ضمن تشکر از اعتماد و اطمینان کسب شده، اثر بخشی و عملکرد مفید صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان افزود: معتقدم از طرق مختلف به صندوق کمک شود و از رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم می خواهم با اختصاص وجوه ناشی از فروش اموال و املاک سازمان موجبات تقویت سرمایه صندوق را فراهم سازد.

نیکبخت تصریح کرد: اگر صندوق تقویت شود بسیاری از مشکلات تشکل ها،تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی مرتفع خواهد شد.

در این جلسه اصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان هم از طرف بخش غیردولتی تقویت صندوق را با استفاده از مستندات قانونی موجود خواستار شد و افزود: تقویت و افزایش سرمایه صندوق با مشارکت حاکمیت و بخش غیردولتی میسر می باشد.

در این جلسه که به ریاست محمدناصر نیکبخت، استاندار استان همدان و با حضور معاونان استاندار و مدیران دولتی از بخش های مختلف و سازمان جهاد کشاورزی و فعالان بخش خصوصی تشکیل شده بود، به بررسی راه های افزایش سرمایه صندوق پرداختند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی