برگزاری کلاس های آموزشی توسط صندوق شهرستان اسلامشهر

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان اسلامشهر گفت: این صندوق برای بهبود بهره وری در بخش کشاورزی 5 دوره کلاسهای آموزشی برگزار کرد.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ علي فتحي نوران، مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان اسلامشهر افزود: باتوجه به رسالت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی درباره افزایش سطح علمی اعضاء و بهبود بهره وری دربخش کشاورزی این صندوق اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی کرد.

وی تصریح کرد: صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان اسلامشهر برای سهام داران خود کلاس هایی درباره واکسیناسیون دام، تجهیزونگهداری تراکتور، پرورش قارچ خوراکی، کشت ارقام جدیدگندم و جو و پرواربندی گوساله را برگزار کرده است.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی