برگزاری مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان با حضور اکثریت سهامداران

جلسه مجمع عمومي عادی صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي استان اصفهان با حضور  نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره  و مدیرعامل  و حضور اکثریت اعضا  در تاریخ 28 بهمن 98 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛جلسه مجمع عمومي عادی صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي استان اصفهان با حضور علیرضا  اشرفی،  عضو هیات مدیره و نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره  و مدیرعامل و حضور اکثریت اعضا در محل تالار سنبله  اصفهان در تاریخ 28 بهمن 98 ساعت 9:30 صبح  برگزار شد.

پس از تعیین هیئت رئیسه و رسمیت یافتن جلسه  هیئت رئیسه مجمع  تشکیل ابتدا سيدمحمدباقرفاطمي؛ مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي استان اصفهان گزارشی از فعالیتهای هیئت مدیره  و صندوق را به صورت مشروح طی پاور پوینتی ارائه شد.

 

سپس جلسه مجمع عمومی عادی با دستور بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 30 اذرماه 1398، ارائه گزارش بازرس، حسابرس و هیئت مدیره، انتخاب بازرسین، حسابرس و انتخاب روزنامه رسمی ادامه یافت.

در پایان ضمن تصویب صورتهای مالی و انتخاب بازرسان و حسابرس روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه رسمی برای آگهی های صندوق در سال مالی 99-98  انتخاب شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی