ارائه گزارش عملکرد صندوق منابع طبیعی استان هرمزگان در کارگروه اقتصادی این استان

مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری این استان در تاریخ 6 اسفندماه 1398 به تشریح گزارش عملکرد این صندوق در راستای حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عرصه منابع طبیعی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ حجت دهقانی فورخورجی،مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان گفت: اصلی ترین ویژگی صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی غیردولتی بودن آنهاست؛ زیرا سهم مشارکت دولت در آنها حداکثر 49 درصد و سهم تولیدکنندگان حداقل 51 درصد است.

وی گفت: این صندوق با سهام داری 34 شرکت تعاونی فراگیر منابع طبیعی و با سرمایه بالغ بر 41 میلیارد و 543 میلیون ریال با هدف توانمندسازی و حمایت از فعالان غیردولتی بخش منابع طبیعی و آبخیزداری به ویژه مرتعداران و کمک به گسترش اشتغال و بهبود معیشت آنها تاسیس شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان افزود: این صندوق تاکنون موفق به پرداخت 35 میلیارد و 793 میلیون ریال تسهیلات در بخش های آبخیز داری، خرید نهاده های دامی، بیابان زدایی، ایجاد کارگاه خوراک دام، تولید نهال و طبیعت گردی شده است.

حجت دهقانی در این جلسه کمک های فنی اعتباری به استناد ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص مجوز دولت برای کمک به صندوق های بخش کشاورزی و پیگیر افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق به منظور افزایش توان صندوق برای پرداخت بیشتر تسهیلات به سهامداران را از کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان خواستار شد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی