نمایش تعداد 
عنوان
این صندوق آمادگی تشکیل تعاونی بهره برداری گیاهان دارویی را دارد
توسعه زنجیره تولید و صنایع تبدیلی با کمک صندوق‌ حمایت از توسعه بخش کشاورزی سمنان
برگزاری مجمع مجامع عمومی عادی و فوق العاده صندوق زنان روستایی شهرستان درمیان
برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد در سال 98
مبلغ 172 میلیارد ریال برای تأمین و افزایش ذخیره سازی نهاده های دام و طیور هزینه شده است
همکاری مدیریت شعب بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان
پرداخت مبلغ بیش از یک هزار میلیارد ریال به سامانه های نوین آبیاری
انتصاب ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان
جلسۀ مشترک صندوق استان زنجان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان
تامین 9600 تن نهاده های مورد نیاز سهام داران صندوق یزد در زمینه دام و طیور

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی