نمایش تعداد 
عنوان
تفاهم نامه همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی خوسف
برگزاری مجامع عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملارد
برگزاری کارگاه آموزش اقتصادی کردن گونه کُنار با همکاری صندوق منابع طبیعی استان هرمزگان
کسب مقام قهرمانی فاطمه رستمی در مسابقات جهانی محاسبات ریاضی با چرتکه
دیـدار مـدیرعـامل صنـدوق منابع طبیعی هرمزگان با رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان هرمزگان
بازدید نماینده شرکت مادر تخصصی از صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان
برگزاری مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان با حضور اکثریت سهامداران
افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اصفهان به میزان 48 میلیارد ریال
برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به‌طور فوق‌العاده صندوق استان زنجان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی