نمایش تعداد 
عنوان
برگزاری مجمع عمومی فوق‌العادۀ اول مهر 1397 صندوق استان زنجان
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان مهر
انتصاب نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان مازندران
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان فراشبند
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان سپیدان
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق زنان روستايي شهرستان سرایان
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان نی ریز
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان شهریار
برگزاری جلسه هماهنگی تولید محصولات گواهی شده در صندوق های غیردولتی
پرداخت بیش از 31 میلیارد ریال تسهیلات در تیرماه 97 توسط صندوق استان خراسان جنوبی

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی