رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان پیش‌بینی کرد

افزایش 60 میلیارد تومانی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی گلستان

رو تیتر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان پیش‌بینی کرد

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان پیش‌بینی کرد سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تا خرداد ماه سال آینده به 60 میلیارد تومان خواهد رسید.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی به نقل از ایانا؛ مختار مهاجر؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با بیان این مطلب گفت: هم اکنون سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گلستان ۳۴میلیارد تومان است اما تا خرداد ماه سال آینده به 60 میلیارد تومان خواهد رسید.

وی افزود: این صندوق از ابتدا تاکنون ۱۵۰میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای کشاورزی و تشکل ها پرداخت کرده است. مهاجر یادآور شد: سهامداران صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گلستان شامل تعاونی تولید، تعاونی روستایی، تخصصی زراعت و باغبانی، دام، طیور و زنبورعسل، شیلات، منابع طبیعی، عشایری، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، مکانیزاسیون، خدمات مشاورهای و دولت هستند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان تعداد تشکلهای سهام دار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گلستان را ۲۴۰تشکل برشمرد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی