انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی فارس

نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی استان فارس با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، سید حمیدرضا میرقادری به‌عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی استان فارس منصوب شد.

در حکم وی آمده است: «با عنايت به پيشنهاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جناب عالي را به عنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی استان فارس منصوب مي نمايم.

مورد تاکید است، رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و همچنين تقویت تعاملات با تشكلها، تعاوني های بخش منابع طبیعی و حفظ ارتباط برای اجرایی کردن اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و مساعدت رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، در جهت افزايش توانايي ها و رسيدن صندوق به جايگاه شايسته در توسعه بخش منابع طبیعی آن استان در سرلوحه برنامه کاری جنابعالی قرار گیرد.

توفيق روز افزون براي جنابعالي و اعضاي هيات مديره صندوق را از خداوند متعال مسئلت  مي نمايم.»

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی