مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان خراسان جنوبی:

بیش از پنج میلیارد ریال تسهیلات به آبیاری تحت فشار در خردادماه 97 پرداخت شد

رو تیتر مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان خراسان جنوبی:

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان خراسان جنوبی از پرداخت پنج میلیارد و 65 میلیون ریال تسهیلات برای 66 فقره پرونده در بخش ابیاری تحت فشار در خردادماه خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ احمد بهياري، مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان خراسان جنوبی درباره اقدامات شاخص این صندوق در خرداد‌ماه 97 گفت: در بخش آبیاری امانی مبلغ 415 میلیون و 339 هزار ریال و در بخش اعتبارات یارانه بذر مبلغ 334 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی همچنین از اعطای 16  فقره تسهیلات قرض الحسنه جمعاً به مبلغ  14 میلیارد و 792 میلیون ريال از محل منابع داخلی صندوق و  اعطای 7 فقره تسهیلات سرمایه در گردش جمعاً به مبلغ 13 میلیارد و 950 میلیون ريال از محل منابع داخلی صندوق خبرداد .

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی