انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق زنان روستايي شهرستان سرایان

نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان روستايي شهرستان سرایان  با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، علی بیهقی به‌عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان روستايي شهرستان سرایان  منصوب شد.

در حکم وی آمده است: «با عنايت به پيشنهاد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبی و هماهنگي به عمل آمده با مديركل دفتر امور زنان روستايي و عشايري و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جنابعالي به عنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان روستايي شهرستان سرایان منصوب مي شود.

مورد تاكيد است، رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و همچنين تقويت تعاملات با صندوق هاي خرد زنان روستايي  در چارچوب اهداف، سياستها و برنامه هاي شركت مادر تخصصي و حفظ ارتباط مستمر با اين شركت و تداوم حمايت و پشتيباني سازمان جهاد كشاورزي آن استان، اداره كل دفتر امور زنان روستايي و عشايري در جهت افزايش توانايي ها و رسيدن صندوق به جايگاه شايسته در توسعه فعاليت هاي كشاورزي زنان آن شهرستان ، اقدامات لازم بعمل آوريد.

توفيق روزافزون براي جنابعالي و اعضاي محترم هيات مديره صندوق ازدرگاه خداوند متعال مسئلت مي نمايم.»

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی