برگزاری مجمع عمومی فوق‌العادۀ اول مهر 1397 صندوق استان زنجان

 

مجمع عمومی فوق‌العادۀ صندوق حمایت از توسعۀ بخش کشاورزی استان زنجان با حضور بیش از 70 درصد سهامداران روز یک‌شنبه اول مهر 1397 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان صندوق زنجان (طبقۀ سوم)، تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجمع عمومی فوق‌العادۀ صندوق حمایت از توسعۀ بخش کشاورزی استان زنجان با حضور بیش از 70 درصد سهامداران و با حضور رحیم نظری‌گوران، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره‌وری شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعۀ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، روز یک‌شنبه اول مهر 1397 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان صندوق زنجان (طبقۀ سوم)، تشکیل شد.

در این مجمع عمومی ضمن ارائۀ گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی در خصوص لزوم افزایش سرمایه از مبلغ فعلی 237 میلیون ریال به 500 میلیون ریال و تمدید مدت آن تا مدت سه‌سال، به عنوان موضوع و دستور کار مجمع بررسی و تصویب شد.

در ابتدای این جلسه، رحیم نظری‌گوران، رئیس مجمع، با اشاره به تعداد 120 صندوق ملی، تخصصی، استانی، شهرستانی و زنان، جایگاه صندوق استان را از نظرگاه سرمایه در رتبۀ 20 معرفی کرد و با ابراز خوش‌بینی از تأمین سرمایۀ دولت، ارتقای رتبۀ صندوق استان را نزدیک پیش‌بینی کردند.

در ادامۀ جلسه محمد اسماعیلی‌آفتابدری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعۀ بخش کشاورزی استان زنجان در خصوص نحوۀ تنظیم و تدوین طرح تأسیس و بازنگری آن توسط صندوق و تصویب آن توسط مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره‌وری شرکت مادرتخصصی، توضیح لازم ارائه و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال آینده سرمایۀ این صندوق به 500 میلیارد ریال افزایش یابد و تا مدت سه سال نیز طرح افزایش سرمایۀ صندوق به 1000 میلیارد ریال تدوین و آماده شود.

در ادامۀ جلسه، با نقل و انتقال سهام برخی تشکل‌های سهامدار موافقت شد و بعضی سهامداران دربارۀ واگذاری صندوق‌های کشور به بخش خصوصی و ورود نام آن‌ها به فهرست سازمان خصوصی‌سازی پرسش‌هایی را مطرح کردند.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی