مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان يزد:

تامین 9600 تن نهاده های مورد نیاز سهام داران صندوق یزد در زمینه دام و طیور

نوشته شده در چهارشنبه, 12 دی 1397 15:57
رو تیتر مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان يزد:

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان يزد از تامین 9600  تن نهاده های مورد نیاز سهام داران صندوق در زمینه دام و طیور در سال 1396 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سيدعلي اکبر حسيني نسب، مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان يزد با اشاره به به تخصیص اعتبار تبصره 3 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به این صندوق در سال 96 اظهار داشت: این اعتبار در زمینه افزایش سرمایه صندوق و تأمین نهاده های مورد نیاز برای تداوم فعالیت زنجیره های تولید صرف شده است.

وی افزود: در راستای تأمین نهاده های مورد نیاز سهام داران صندوق در زمینه دام و طیور برای تداوم زنجیره های تولید شیر و مرغ ،  5000 تن  جو به مبلغ 52 میلیارد ریال،  3900 تن ذرت به مبلغ 46 میلیارد ریال و 700  تن سویا به مبلغ  16 میلیارد ریال خریداری شده است.

حسینی نسب تصریح کرد: در راستای کمک به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نسبت به خرید محصولات کشاورزی توسط تشکلهای زیر مجموعه صندوق برای تداوم زنجیره های کشمش و گندم بذری نیز  97 تن کشمش به مبلغ 12 میلیارد ریال ، 708 تن جو داخلی به مبلغ 9 میلیارد ریال و سایر بذور(گندم تضمینی و جو)111 تن به مبلغ 18میلیارد ریال خریداری شد.

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان يزد اظهار داشت: همچنین برای بهینه سازی تولید شیر و گوشت دام های سبک به خصوص بز نسبت به تأمین اعتبار برای واردات بز مادری از نژاد مورسیای کشور اسپانیا برای ایجاد زنجیره تولید شیر و دام سبک نیز اقداماتی مانند خرید و پرورش 1080 رأس بز نژاد مورسیا به مبلغ 43 میلیارد ریال انجام شده است.