دیدار رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی  در دیدار کریم ذوالفقاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درباره مسائل صندوق های غیردولتی در روز دوشنبه 30 دی ماه 1398 در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی دیدار و گفت و گو کرد. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی