ساختار سازمانی

 

عضو هیات مدیره

 

سيد عبدالكريم رضوي اردکانی

رئيس هيات مديره ومدير عامل

 
 

عوض عليزاده مقدم

 عضو هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل

 
 

هاشم ولی پور مطلق

عضو هيات مديره

 
 

ابوالقاسم شمس

عضو هيئت مديره

 
 

عليرضا اشرفي

عضو هيئت مديره

مديريتها

 

شهريار رستمي  

مدير توسعه سرمايه گذاري و تسهيلات

علي قاسمي

مدير برنامه ريزي و تجهيز منابع

حميدرضا رشمئي

مدير امور مالي واعتبارات

 
 

 

 
 

هوشنگ محمدی

  مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری

 
 

داریوش اعرابی

  
 
 
مدیر امور نمایندگان و مجامع
 

سیف ا... امیری  

مشاور مدیر عامل و رئیس حوزه مدیریت و سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل
 
 

امیر اسلامی

 مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
 
 
 
 
 
 
   
   

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی