ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان كرمان

  

1-شماره ثبت:7948

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:22/12/1385

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:191

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:327

5-سرمايه اوليه:7.115 میلیون ریال 

6- سرمایه فعلی : 139407.84 میلیون ریال

 7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

سعید علیپور مقدم

مدير عامل

 

 

كرمان- میدان کوثر- ورودی بلوار نصر- بلوار حمزه - روبروی کوچه شماره 40

تلفکس: 034-32462092

2

محمدرضا پورخاتون

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

حسن شهرياري

نائب رئيس -هيات مديره

اتحاديه تعاوني عشايري استان

4

علي اكبر حسين زاده

عضو هيئت مديره

اتحاديه تعاوني روستاي استان

5

محمدرضااسلاملو

منشي هيئت مديره

اتحاديه تعاوني توليدروستایی استان

 

6

سیدعلیرضا نظام زاده

عضو هيئت مديره

شرکت تعاوني توليدروستايي غله کاران راین

 

7

علی محمدی

بازرس

اتحاديه تعاوني توليدروستايي شهرستان رفسنجان

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی