ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان كرمان

  

1-شماره ثبت:7948

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:22/12/1385

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:191

-سرمايه اوليه:7.115 میلیون ریال 

- اعضائ هيات مديره وبازرس:

     صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان  كرمان

           (تاريخ مجمع موسس 86/1/26)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

درصد سهام

آدرس و تلفن

رضا بمانی گلنا آبادی

مدير عامل

 

 

 

محمدرضا پورخاتون

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

45/03

034-32520117

حسن شهرياري سرحدی

نائب رئيس -هيات مديره

اتحاديه تعاوني عشايري استان

1/40

كرمان-بلوار جهاد,کوچه شماره2,سمت راست,ساختمان سوم,

علي اكبر حسين زاده

عضو هيئت مديره

اتحاديه تعاوني روستاي استان

8/19

کدپستی:7619737878

غلامعلی کاگر

عضو هيئت مديره

اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان کرمان

2/19

                           تلفن:32475762-034                            32475972-034                               32475762ـ034                          034-32475972

محمد کارگر

عضو هيئت مديره

اتحادیه تعاونی تولید استان کرمان

7/11

فاکس:       32473481-034

مقداد گلستان

بازرس

شرکت فنی و مهندسی کیانمهر

0/73

 

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی