ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان يزد

 1-شماره ثبت:9247

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:20/6/1386

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:78

4- سرمایه اولیه: 12.318 میلیون ریال

 

                 صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان  يزد

     (تاريخ مجمع موسس 86/6/20)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

درصد سهام

آدرس و تلفن

سيد علي اكبر حسيني نسب

مديرعامل

-

 

 

سید جمال سجادی پور 

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

36.7

035-36241000

امیرثقفی

نائب رئيس -هيات مديره

اتحاديه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان يزد

5.03

يزد-ميدان امام حسين-بلوار شهيد بهشتي-كوچه اول توحيد-روبروي بنياد شهيد-كد پستي:8916675588

رضا آخوندی  

عضو هيئت مديره-منشي

اتحاديه تعاوني توليد روستايي يزد

4.33

تلفن: 3-37265881

مهدي دشتي رحمت آبادی

عضو هيئت مديره

اتحادیه مرغداران استان

2.74

فكس: 37265884-035

مهدی دهقانی اشکذری

عضو هيئت مديره

تعاوني گلخانه داران

2.55

email:info@yazd_sfda.ir

محمد علی رضایی

بازرس

شرکت توسعه خدمات جامع گستر دام و طیور یزد

1.05

 
 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی