ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل

1- شماره ثبت:6597

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس:24/12/1385

3- تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:89

4-تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:122

5- سرمايه اوليه:5080

6-  سرمایه فعلی : 133876.27 میلیون ریال 

7اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

صفت اله دلشاد

مديرعامل

 

 

آدرس: کارشناسان-خیابان فرهنگ-کوچه نیلوفر2-انتهای کوچه-پلاک 20

تلفن:2_33749690-045

فاكس 33744360-045

2

بهمن بالایی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

بهمن علوي

نائب ريس

اتحاديه تعاوني روستايي استان

4

مهرداد افضلي

عضو

شرکت تولید محصولات کشاورزی باغی مشکین شهر

5

داود برنجي

منشي

شرکت توليد سيب زميني  دشت زرين اردبيل

 

6

رحمان حیدری

عضو

تعاونی 644زراعی مغان

 

7

سیف ا....فرهنگ

بازرس

دامداران صنعتی اردبیل

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی