ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

-1شماره ثبت:4383

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:21/9/1386

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:46

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:146

5-سرمايه اوليه:2.289 میلیون ریال 

6- سرمایه فعلی : 145669.96 میلیون ریال 


7-
اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

بزرگ  مرادي نژاد

مدير عامل

 

 

یاسوج –بلوار شهيد مطهري-روبروي سازمان جهاد کشاورزی

فكس نماينده: 33333720

تلفن: 33346767

تلفکس: 33333083-074

کدپستی:7591863314

2

علیرضا رستگار

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

صفدر میرزایی

نايب رئيس هيئت مديره

شرکت 1479 زنبورداری

4

امراله حسینی

عضو هيئت مديره

اتحادیه گلخانه داران استان

5

احمد توحیدی فر

عضو هيئت مديره

اتحادیه مرغداران استان

 

6

امین اله محمدی

عضو هيئت مديره

اتحادیه مکانیزاسیون دنا

 

7

مختار وفااصل

بازرس

شرکت تعاونی دشت ناز گلستان

 

 

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی