ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان

1-شماره ثبت:4623

 

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس7/12/1385

 

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:36

 

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:77

 

5-سرمايه اوليه:6843 میلیون ریال 

 

6- سرمایه فعلی : 163250.20 میلیون ریال 

  

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

محمد اكبري

مدير عامل

-

 

سمنان- کوی فلسطین -خیابان شهید داودی- خیابان فداکار جنوبی- پلاک 26-8

تلفن : 33360775و33360776-023

فکس:33336047

email:www.semnansfida.ir

2

ابوالحسن صباغی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

فرهاد اکبری

عضو هيئت مديره

اتحاديه شركتهاي تعاوني كشاورزي دامداران  استان

4

جعفر جورابلو

عضو هيئت مديره

اتحاديه تعاوني روستايي استان

5

حسن محسنی

عضو هيئت مديره

شركت تعاوني مرغداران سمنان

 

6

حسين سعیدی

نایب رئیس هيئت مديره

تعاوني کشاورزی واحدهای گاوداران شاهرود

 

7

مهدی میرآخوری

بازرس

شركت تعاوني گاوداران گرمسار

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی